پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه

قابل توجه دانش آموزان بالای 15 سال

# کلیه دانش آموزانی که به سن قانونی 15 سال تمام رسیده اند لازم است ابتدا به آدرس اینترنتی WWW.NCR.IR مراجعه و نسبت به تکمیل فرم پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی اقدام نمایند.

# در مرحله بعد 2 قطعه عکس رنگی و یا سیاه و سفید با پس زمینه ی سفید ( 3در4 یا 6در 4) به تایید مدرسه مربوطه رسانده و به همراه اصل شناسنامه و کد رهگیری مرحله قبل به یکی از دفاتر پیش خوان و یا اداره ثبت و احوال مراجعه نمایند و فرم ثبت نام مربوط به تعویض شناسنامه را تکمیل نمایند.(کد رهگیری مرحله قبل در این فرم نوشته شود.)

# از این مرحله به بعد باید بقیه مراحل اخذ کارت هوشمند ملی پیگیری شود که بروی سایت اینترنتی WWW.NCR.IR به صورت نموداری شرح داده شده است .

# لازم به ذکر است که جهت احراز هویت اولیه و تحویل نهایی کارت هوشمند ملی باید دانش آموز شخصاً به محل اداره ثبت داحوال مراجعه نماید.

دفاتر پیشخوان دولت به آدرس های ذیل جهت تحویل مدارک

& دفتر پیشخوان 118 خدمات هویت ملی واقع در خیابان طیب جنب پلیس + 10

& دفتر پیشخوان 119 خدمات هویت ملی واقع در خیابان جب روبروی خوابگاه دانشجویی

& دفتر پیشخوان 120 خدمات هویت ملی واقع در خیابان گلزار طبقه فوقانی سوپر پل

& دفتر پیشخوان 121 خدمات هویت ملی واقع در خیابان مسجد سید نرسیده به چهارراه وفائی جنب بانک کشاورزی

& دفتر پیشخوان 122 خدمات هویت ملی واقع در خیابان خیام نبش کوی نور صادقی

& دفتر پیشخوان 123 خدمات هویت ملی واقع در خیابان چهارباغ پائین بین چهاراه تختی و میدان دروازه دولت

& دفتر پیشخوان 125 خدمات هویت ملی واقع در سپاهان هر بلوار غدیر

& دفتر پیشخوان 126 خدمات هویت ملی واقع در خیابان جی نرسیده به چهارراه پروین

 &دفتر پیشخوان 433 خدمات هویت ملی واقع در رهنان

& دفتر پیشخوان 1160 خدمات هویت ملی واقع در خیابان توحید روبروی بانک صادرات

& دفتر پیشخوان 1320 خدمات هویت ملی واقع در بلوار کشاورز خیابان قائمیه